Saint Petersburg (Utkina Zavod (Duck B) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Svirstroy - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod

from October 5 to October 11 of 2018 (7 days)
Ship «Леонид Соболев»
Леонид Соболев
Book cabin