River cruises (future) | Интернет-магазин круизов компании Мостурфлот

River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202202.0710:0015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1429 920
202202.0712:3014.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1368 100
202204.0710:0010.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - island Memories - Sortavala - Valaam - о. Малый - Island Metriche - Island Sittu - Island Hanasenai - о.Верккосаари - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA755 200
202204.0710:0016.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - island Memories - Sortavala - Valaam - о. Малый - Island Metriche - Island Sittu - Island Hanasenai - о.Верккосаари - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1397 500
202204.0712:0008.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov523 400
202204.0712:3009.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria645 900
202204.0714:3012.0714:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Tolyatti - Samara - Elabuga - KazanSergey Esenin963 600
202204.0714:3017.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Tolyatti - Samara - Elabuga - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1494 300
202204.0716:0008.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanAndrei Rublev525 600
202204.0716:0010.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202204.0716:0015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1258 600
202204.0717:3009.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin626 600
202204.0718:0014.0708:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Bulgar - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov1159 300
202206.0721:3014.0718:00Kazan - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin922 150
202208.0719:0015.0720:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev834 200
202209.0712:0014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov628 100
202209.0716:0015.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia714 660
202209.0716:0017.0720:00Perm - Sarapul - Chistopol - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov951 800
202210.0712:3017.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin838 600
202210.0712:3017.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria866 600
202210.0712:3022.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1357 700
202210.0712:3023.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria14111 300
202210.0719:0016.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA745 000
202211.0717:3016.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin660 000
202212.0719:0017.0722:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Sergey Esenin633 700
202214.0709:0017.0720:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov425 200
202215.0712:3021.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov736 900
202215.0712:3028.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1468 100
202215.0717:3017.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov315 400
202215.0717:3017.0723:30Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 850
202216.0710:0022.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia716 260
202216.0710:0029.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1429 920
202216.0712:3021.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev628 200
202217.0710:0024.0709:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bulgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - KazanAlexander Grin888 800
202217.0710:0030.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bulgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin14148 400
202217.0714:0023.0722:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria747 700
202217.0715:0022.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin621 800
202217.0719:3021.0713:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Makaryevo - KazanRUSSIA539 400
202217.0719:3029.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kazan - Сенгилеевские горы - Усинский курган - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1397 500
202218.0712:0024.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 500
202218.0712:3025.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Kirishi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint PetersburgSergey Esenin859 700
202218.0712:3031.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Kirishi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1499 800
202218.0716:0024.0718:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov741 600
202218.0717:3023.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin616 100
202221.0716:0028.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov833 800
202221.0721:3029.0720:00Kazan - Сенгилеевские горы - Усинский курган - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA960 000
202222.0710:0025.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodAndrei Rublev419 700
202222.0710:0030.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev942 300
202223.0706:0029.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia714 660
202223.0712:3026.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin418 800
202223.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin939 000
202224.0710:0027.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodLeonid Krasin413 640
202224.0710:0001.0814:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanLeonid Krasin944 460
202224.0710:0012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin2094 540
202224.0712:3031.0714:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Bulgar - KazanPrincess Victoria866 600
202224.0712:3005.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Bulgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria13103 400
202224.0715:0030.0718:00Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin763 600
202225.0710:0030.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov638 800
202225.0710:0005.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - ust-izhorа - Ivanovskie porogi - Nevskaya Dubrovka - о.Ореховый - Svirstroy - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1274 100
202225.0712:0028.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 700
202225.0716:0031.0718:00Saint Petersburg - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin742 800
202225.0719:0030.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev623 500
202226.0717:0031.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin621 300
202227.0715:3009.0808:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodLeonid Krasin1471 210
202229.0712:3002.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov525 900
202229.0712:3010.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1362 700
202229.0717:3031.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 600
202230.0710:0005.0808:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - мыс Импиниеми - о. Ристисаари - о. Лаппи - Myakisalo island - Karpansaari island - Pellotsari - Kello island - Valaam - Sortavala - island Memories - о. Малый - Island Metriche - Island Sittu - о. Кугрисари - Island Hanasenai - о. Верккосари - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA755 200
202230.0710:0005.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia716 260
202230.0710:0012.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - мыс Импиниеми - о. Ристисаари - о. Лаппи - Myakisalo island - Karpansaari island - Pellotsari - Kello island - Valaam - Sortavala - island Memories - о. Малый - Island Metriche - Island Sittu - о. Кугрисари - Island Hanasenai - о. Верккосари - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Староладожская крепость - Урочище Сопки - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Povenets - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA14105 000
202230.0710:0012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1429 920
202230.0716:0005.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - ust-izhorа - Ivanovskie porogi - Nevskaya Dubrovka - о.Ореховый - Svirstroy - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov737 100
202231.0712:3007.0814:00Moscow (NRT) - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Ulianovsk - Samara - KazanAndrei Rublev838 700
202231.0712:3012.0820:00Moscow (NRT) - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Ulianovsk - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1359 800
202231.0714:3006.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - KazanAlexander Grin773 500
202231.0714:3012.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin13130 000
202231.0719:0005.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria639 800
202201.0812:0005.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov524 000
202201.0812:3008.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin837 800
202201.0812:3014.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1460 800
202201.0816:0007.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin748 600
202201.0816:0014.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1492 400
202202.0819:0010.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov938 300
202202.0820:0012.0822:00Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1152 580
202205.0818:0012.0818:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Староладожская крепость - Урочище Сопки - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Povenets - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA852 500
202206.0810:0012.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria755 200
202206.0810:0019.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria14105 000
202206.0812:0011.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov628 100
202206.0812:3009.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov425 200
202206.0812:3015.0810:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanMikhail Bulgakov1064 700
202206.0812:3025.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov20125 800
202206.0816:0012.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia714 660
202206.0822:0012.0818:00Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202207.0819:0012.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev623 000
202208.0806:0014.0818:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin746 200
202208.0815:0014.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 700
202209.0809:0012.0822:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin414 450
202209.0817:0022.0808:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov1485 600
202211.0812:3016.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov631 500
202211.0812:3021.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1151 600
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 316.

Pages