River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202229.0412:3002.0518:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin49 950
202230.0410:0003.0518:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Princess Victoria430 000
202230.0410:0010.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov1145 200
202230.0412:3002.0518:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin330 000
202230.0417:3003.0520:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 400
202203.0510:0006.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodLeonid Krasin410 010
202203.0510:0010.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin819 610
202203.0517:3009.0518:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Rybinsk - Myshkin - Kalyazin - Dubna - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin770 000
202204.0512:3008.0518:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria535 625
202204.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 075
202206.0516:0009.0520:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 915
202207.0507:0010.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin410 300
202209.0514:3013.0515:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanPrincess Victoria537 430
202209.0514:3019.0520:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria1178 375
202210.0510:0015.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov632 205
202210.0510:0020.0522:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1152 725
202210.0517:3015.0520:00Moscow (NRT) - Dubna - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin620 615
202210.0517:3015.0522:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin657 000
202211.0512:3015.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanLeonid Krasin512 540
202211.0512:3021.0518:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1126 140
202212.0512:3016.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov519 950
202212.0512:3025.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Сызрань - Ulianovsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1447 405
202213.0512:0022.0522:00Moscow (SRT) - Kolomna - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny Novgorod - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov1041 100
202213.0519:0019.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria742 750
202215.0510:0020.0509:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA640 205
202215.0510:0026.0518:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Tamansari - island Rantasari - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - ust-izhorа - Ivanovskie porogi - Nevskaya Dubrovka - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1276 500
202215.0512:3025.0518:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin1168 970
202215.0519:0020.0522:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov624 035
202215.0522:0021.0518:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin714 820
202216.0514:3020.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin519 456
202216.0514:3022.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - KazanAlexander Grin769 825
202216.0514:3027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1239 330
202216.0514:3028.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin13123 500
202216.0518:0025.0520:00Kazan - Tolyatti - Samara - Сызрань - Ulianovsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1030 210
202220.0512:3022.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Andrei Rublev311 210
202220.0516:0022.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria321 375
202220.0516:0026.0518:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - ust-izhorа - Ivanovskie porogi - Nevskaya Dubrovka - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA738 250
202220.0518:0027.0520:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin822 629
202221.0510:0027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia714 160
202221.0510:0003.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1425 520
202221.0514:3026.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 075
202222.0512:3028.0522:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - MoscowLeonid Krasin717 040
202222.0519:0028.0520:00Kazan - Bolgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin757 000
202223.0512:3028.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev622 325
202223.0512:3029.0518:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria749 875
202223.0514:3026.0522:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov415 675
202226.0512:0005.0622:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny Novgorod - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin1168 970
202226.0512:3029.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov416 720
202226.0512:3003.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov931 920
202227.0510:0001.0618:00Moscow (NRT) - Rybinsk - Ples - Kineshma - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA638 250
202227.0512:3005.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov1041 100
202228.0510:0003.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)А.С.Пушкин714 160
202228.0510:0010.0622:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин1425 520
202228.0512:3031.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIlya Repin425 020
202228.0512:3004.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin835 340
202228.0512:3004.0622:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ilya Repin847 520
202228.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1353 390
202228.0516:0003.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia712 460
202229.0510:0003.0622:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin614 720
202229.0512:3002.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin547 500
202229.0512:3004.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev730 590
202229.0518:0003.0620:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov617 480
202230.0512:3003.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov529 640
202230.0512:3006.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria859 850
202230.0512:3009.0618:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1162 035
202230.0512:3012.0622:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1499 750
202231.0519:0004.0622:00Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ilya Repin523 760
202202.0610:0009.0608:00Moscow (NRT) - Rybinsk - Ples - Kineshma - Gorodets - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Tetyushi mountains - Bolgar - Sokol mountains - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - KazanRUSSIA853 550
202202.0610:0014.0618:00Moscow (NRT) - Rybinsk - Ples - Kineshma - Gorodets - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Tetyushi mountains - Bolgar - Sokol mountains - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1382 875
202203.0617:3005.0622:00Moscow (NRT) - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin328 500
202203.0618:0009.0618:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov733 820
202204.0610:0010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia714 160
202204.0610:0017.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1425 520
202204.0612:3010.0609:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov732 000
202204.0612:3017.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1454 300
202204.0614:3008.0612:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanLeonid Krasin512 530
202204.0614:3013.0618:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1023 910
202204.0615:0009.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin620 140
202204.0616:0010.0622:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин712 460
202205.0612:3009.0613:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanAndrei Rublev522 990
202205.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev1252 440
202205.0614:3010.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Ilya Repin635 640
202206.0612:0012.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov727 360
202206.0614:0012.0622:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria742 750
202206.0616:0012.0618:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Rybinsk - Myshkin - Kalyazin - Dubna - Moscow (NRT)Alexander Grin766 500
202206.0616:0019.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Valaam - Sortavala - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Sukho island - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Koprino - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin1487 780
202208.0619:0013.0618:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin612 600
202209.0612:0014.0618:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA633 575
202209.0618:0016.0620:00Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev830 590
202210.0610:0013.0620:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov422 610
202210.0616:0012.0620:00Moscow (NRT) - Tver - Хвойный бор - Moscow (NRT)Vasily Surikov317 820
202210.0616:0017.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov826 900
202210.0617:3013.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin417 005
202211.0610:0017.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)А.С.Пушкин714 160
202211.0610:0024.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин1425 520
202211.0612:3014.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny NovgorodIlya Repin425 020
202211.0612:3019.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Dubna - Moscow (NRT)Ilya Repin953 460
202211.0616:0017.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia712 460
202213.0612:0018.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov626 695
202213.0614:3018.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria642 750
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 381.

Pages