River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202030.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
202030.0412:3004.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov523 828
202004.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin547 500
202005.0510:0007.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 420
202008.0510:0011.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodSergey Esenin428 530
202008.0510:0016.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin964 080
202008.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov523 310
202008.0514:3017.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1075 000
202008.0517:3011.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin413 050
202011.0517:0016.0520:00Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin635 640
202012.0512:3016.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin514 850
202012.0512:3021.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1028 260
202013.0512:3018.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov626 460
202013.0512:3023.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1148 420
202015.0517:3017.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 192
202016.0517:0021.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin613 410
202017.0510:0021.0509:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny NovgorodSergey Esenin536 432
202017.0510:0024.0522:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin858 236
202018.0512:0026.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov942 100
202018.0512:3022.0516:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov515 840
202018.0512:3027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1031 770
202018.0519:0023.0520:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov622 050
202021.0512:0024.0522:00Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin421 896
202022.0512:3024.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin310 080
202022.0523:0027.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov615 930
202024.0512:3028.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Yaroslavl - Rybinsk - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov520 700
202025.0510:0031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin749 860
202025.0512:3030.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin618 124
202025.0512:3004.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1131 740
202027.0512:3004.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov936 260
202028.0512:3002.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov622 420
202028.0512:3007.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1139 995
202030.0519:0004.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin613 616
202001.0612:3004.0613:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodSergey Esenin428 530
202001.0612:3005.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 275
202001.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Murom - Pavlovo - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1071 190
202001.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1151 110
202002.0615:0007.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov617 575
202004.0616:0010.0620:00Nizhny Novgorod - Murom - Pavlovo - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin742 750
202005.0612:0010.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov622 724
202005.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin617 472
202005.0617:0011.0620:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 930
202008.0612:3012.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov517 563
202008.0612:3019.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1241 587
202011.0612:0014.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 139
202011.0612:3014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin415 456
202011.0612:3016.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin645 270
202011.0612:3021.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1182 890
202012.0610:0014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov315 916
202012.0623:0019.0620:00Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov824 115
202015.0612:0021.0620:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov731 065
202015.0612:3020.0608:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin620 235
202015.0612:3020.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 342
202015.0612:3026.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1239 045
202016.0616:0021.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin637 710
202020.0612:3027.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov833 396
202020.0612:3002.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1353 084
202020.0619:0026.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin718 810
202021.0612:3025.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov524 087
202021.0612:3003.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1362 589
202022.0612:3028.0609:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin751 750
202022.0617:3026.0609:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202025.0617:0003.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov938 502
202026.0617:3028.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202027.0612:3030.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin415 326
202027.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1656 163
202027.0615:0002.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov619 688
202028.0616:0003.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin644 226
202029.0612:0005.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov731 065
202030.0617:0009.0708:00Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin1026 481
202003.0712:3015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1352 992
202003.0717:3005.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin325 389
202004.0712:3010.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov737 076
202004.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1684 640
202006.0710:0012.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin755 055
202006.0717:3010.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov520 332
202009.0708:3012.0720:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 356
202010.0717:3012.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 764
202010.0719:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1047 656
202012.0719:3016.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Tutaev - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin542 315
202013.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 944
202013.0717:3017.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov520 332
202016.0712:3021.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov626 208
202016.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1668 796
202017.0710:0019.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin325 389
202017.0717:3019.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 764
202020.0710:0024.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin542 315
202020.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 160
202020.0712:3027.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin833 000
202020.0712:3002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1455 600
202020.0717:3024.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov520 332
202021.0716:0031.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1142 588
202024.0717:3026.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov315 916
202024.0717:3026.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 764
202025.0712:3003.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Великий Новгород - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin1085 560
202025.0712:3009.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Великий Новгород - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Valaam - Old Ladoga - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin16136 896
202027.0712:3004.0809:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanMikhail Bulgakov949 210
202027.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1476 475
202027.0716:0002.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin722 600
202027.0717:3031.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov520 332
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 169.

Pages