River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202008.0716:0015.0720:00Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov831 500
202010.0719:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1038 850
202013.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev728 200
202016.0712:3021.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov628 800
202016.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1675 600
202017.0712:3019.0723:30Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin36 900
202020.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov423 000
202020.0712:3027.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev837 400
202020.0712:3002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev1463 300
202020.0716:0026.0709:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin713 800
202021.0716:0031.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1146 800
202024.0717:3026.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202025.0712:3030.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria636 000
202026.0719:3001.0820:00Moscow (NRT) - Dubna - Koprino - Rybinsk - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin716 100
202026.0722:0004.0810:00Moscow (NRT) - Dubna - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin1083 700
202026.0722:0009.0822:00Moscow (NRT) - Dubna - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Svirstroy - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin15130 200
202027.0712:3004.0809:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanMikhail Bulgakov951 800
202027.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1480 500
202027.0716:0002.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev725 900
202031.0710:0002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Princess Victoria318 000
202001.0812:3004.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodIvan Krylov424 400
202001.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1693 700
202002.0812:3007.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin617 100
202002.0812:3014.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1333 200
202003.0819:3009.0808:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria748 800
202003.0819:3014.0820:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1290 000
202004.0812:0009.0820:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
202004.0816:0009.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Svirstroy - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin646 500
202004.0817:3013.0807:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov1045 800
202008.0806:0014.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin716 100
202009.0812:3018.0810:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanNikolay Karamzin1040 200
202009.0812:3028.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin2078 700
202009.0816:0014.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria641 300
202010.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov740 300
202010.0814:3022.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Valaam - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin13120 900
202013.0809:0016.0820:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov423 500
202015.0812:3020.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin613 800
202015.0812:3021.0820:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria742 000
202017.0812:3021.0816:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 000
202017.0812:3022.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov634 500
202017.0812:3026.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1043 800
202017.0812:3027.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1163 300
202018.0817:0028.0820:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1138 500
202021.0814:3023.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin36 900
202021.0818:0026.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 900
202022.0812:3026.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodPrincess Victoria530 000
202022.0812:3030.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Princess Victoria954 000
202022.0819:0027.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
202023.0812:3029.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Tutaev - Rybinsk - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin761 900
202024.0812:3029.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin613 800
202027.0806:0030.0820:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Princess Victoria424 000
202027.0812:3031.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov519 700
202028.0812:3030.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202029.0812:3003.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 200
202030.0810:0003.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin539 600
202031.0810:0004.0914:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanPrincess Victoria530 000
202031.0810:0009.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria1060 000
202031.0812:3005.0908:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov629 400
202031.0812:3010.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1153 800
202001.0910:0010.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanIvan Krylov1039 000
202001.0910:0019.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1972 900
202004.0910:0006.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin310 400
202004.0912:3007.0915:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodSergey Esenin429 800
202004.0912:3014.0910:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Rostov-on-DonSergey Esenin1181 900
202004.0912:3025.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Rostov-on-Don - Константиновская - Ильевка - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin22163 700
202004.0917:0009.0920:00Kazan - Cheboksary - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria630 000
202005.0919:0010.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov624 500
202007.0912:3011.0922:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin514 800
202007.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin925 900
202007.0917:0022.0907:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Rostov-on-Don - Константиновская - Ильевка - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodSergey Esenin16104 200
202010.0912:3016.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria742 000
202010.0916:0019.0922:00Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1033 900
202011.0912:3013.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202012.0906:0015.0920:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin411 100
202014.0910:0018.0915:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
202014.0910:0024.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1150 600
202014.0916:0025.0918:00Rostov-on-Don - Константиновская - Ильевка - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1281 900
202016.0912:3020.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin514 900
202017.0912:3020.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kalyazin - Хвойный бор - Moscow (NRT)Princess Victoria424 000
202018.0918:0024.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 600
202020.0912:3026.0910:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov725 700
202020.0912:3001.1020:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1243 000
202021.0912:3027.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin720 800
202021.0917:3026.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria636 000
202022.0908:3025.0918:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin429 800
202025.0912:3027.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202026.0916:0001.1020:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov617 300
202002.1017:3004.1020:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov311 500
202130.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
202104.0512:3006.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 800
202107.0512:3010.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
202107.0517:3010.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 500
202111.0512:3020.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1031 400
202111.0512:3021.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1153 800
202117.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1041 100
202121.0512:3023.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin311 200
202122.0512:3027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 600
202124.0512:3003.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1143 500
202127.0512:3006.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1151 600
202131.0512:3010.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1163 300
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 137.

Pages