River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
201901.0512:3005.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria537 500
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov525 900
201906.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria421 000
201908.0512:3011.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodSergey Esenin432 480
201908.0512:3016.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin964 960
201908.0516:0011.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 900
201911.0516:0016.0520:00Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin632 480
201913.0512:3016.0515:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov418 139
201913.0512:3017.0518:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 698
201913.0512:3023.0520:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1149 858
201915.0517:3021.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin733 075
201915.0517:3022.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin837 800
201915.0517:3023.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin942 525
201915.0517:3024.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1047 250
201916.0517:0020.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov513 677
201917.0510:0019.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 690
201917.0512:0021.0509:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny NovgorodSergey Esenin542 924
201917.0512:0024.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin868 600
201917.0516:0023.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin724 150
201917.0516:0024.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin827 600
201917.0516:0025.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin931 050
201917.0516:0026.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin1034 500
201917.0517:3019.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 804
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 257
201920.0508:3023.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov418 139
201920.0512:0028.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov935 800
201920.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kineshma - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 080
201921.0513:0024.0520:00Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin425 774
201922.0512:3025.0514:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov418 117
201922.0512:3026.0517:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 176
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1043 164
201924.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin942 525
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov412 672
201925.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin837 800
201926.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin733 075
201926.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1034 500
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov620 988
201927.0512:3030.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201927.0512:3002.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin726 600
201927.0512:3004.0614:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanMikhail Bulgakov940 090
201927.0512:3007.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1244 100
201927.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1462 415
201927.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin931 050
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov412 375
201928.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin827 600
201929.0512:3001.0616:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny NovgorodSergey Obraztsov420 800
201929.0512:3006.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov945 900
201929.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin724 150
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov826 790
201901.0612:3006.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov629 400
201901.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1152 400
201901.0618:0006.0620:00Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov625 100
201902.0616:0007.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin617 600
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov622 325
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov417 860
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov623 000
201907.0617:3009.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201908.0616:0017.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin1041 400
201910.0612:0016.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov737 700
201910.0612:3018.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov945 700
201910.0612:3023.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1475 300
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov522 600
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 915
201917.0612:0020.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 721
201917.0612:3024.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov837 000
201917.0612:3025.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanNikolay Karamzin938 600
201917.0612:3029.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1358 600
201917.0612:3030.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 400
201917.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1041 400
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov629 600
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 155
201924.0612:0030.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov736 569
201924.0612:3004.0717:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - KazanMikhail Bulgakov1163 300
201924.0612:3009.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 600
201924.0616:0003.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Old Ladoga - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Vytegra - Kuzino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1077 004
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 800
201930.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1365 300
201930.0614:3009.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin1046 000
201901.0712:0007.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
201906.0712:3013.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin834 900
201906.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 800
201907.0712:3009.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin327 900
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov420 400
201909.0720:0012.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin425 000
201910.0712:3016.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov740 300
201910.0712:3025.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201912.0710:0018.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin765 100
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201912.0720:0014.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin316 500
201913.0712:3018.0714:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201913.0712:3025.0722:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1360 400
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin724 000
201914.0720:0016.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201915.0712:0021.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 195.

Pages