River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202001.0612:3004.0613:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodSergey Esenin431 700
202001.0612:3005.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov528 800
202001.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Murom - Pavlovo - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1079 100
202001.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1163 300
202004.0616:0010.0620:00Nizhny Novgorod - Murom - Pavlovo - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin747 500
202005.0612:0010.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov628 100
202005.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin625 800
202005.0617:0011.0620:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov734 500
202008.0612:3012.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov524 600
202008.0612:3019.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1258 500
202011.0612:0014.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 800
202011.0612:3014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin416 800
202011.0612:3016.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin650 300
202011.0612:3021.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1192 100
202012.0610:0014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202012.0623:0019.0620:00Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov833 900
202015.0612:0021.0620:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov734 700
202015.0612:3020.0608:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin626 300
202015.0612:3020.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov629 400
202015.0612:3026.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1251 000
202016.0616:0021.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin641 900
202020.0612:3027.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov838 600
202020.0612:3002.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1361 400
202020.0619:0026.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin724 800
202021.0612:3025.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov525 900
202021.0612:3003.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1367 300
202022.0612:3028.0609:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin757 500
202022.0617:3026.0609:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202025.0617:0003.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov941 400
202026.0617:3028.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202027.0612:3030.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin416 900
202027.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1662 300
202027.0615:0002.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov622 800
202028.0616:0003.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin648 600
202029.0612:0005.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov734 700
202030.0617:0009.0708:00Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin1029 500
202003.0712:3006.0713:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - PetrozavodskIvan Krylov418 100
202003.0712:3008.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands)Ivan Krylov626 200
202003.0712:3015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1357 600
202003.0717:3005.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin327 900
202004.0712:3010.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov740 300
202004.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
202006.0710:0012.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin760 500
202006.0716:0015.0720:00Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1039 500
202006.0717:3010.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202008.0716:0015.0720:00Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov831 500
202009.0708:3012.0720:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin415 900
202010.0717:3012.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202010.0719:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1051 800
202012.0719:3016.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Tutaev - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin546 500
202013.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin728 200
202013.0717:3017.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202016.0712:3021.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov628 800
202016.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1675 600
202017.0710:0019.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin327 900
202017.0717:3019.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202020.0710:0024.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin546 500
202020.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov423 000
202020.0712:3027.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin837 400
202020.0712:3002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1463 300
202020.0717:3024.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202021.0716:0031.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1146 800
202022.0717:3031.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1063 000
202024.0717:3026.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202024.0717:3026.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202026.0722:0004.0810:00Moscow (NRT) - Dubna - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin1083 700
202026.0722:0009.0822:00Moscow (NRT) - Dubna - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Svirstroy - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin15130 200
202027.0712:3004.0809:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanMikhail Bulgakov951 800
202027.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1480 500
202027.0716:0002.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 900
202027.0717:3031.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202031.0717:3002.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202001.0812:3004.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodIvan Krylov424 400
202001.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1693 700
202003.0812:3008.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Rybinsk - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin624 100
202003.0817:3007.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202004.0812:0009.0820:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
202004.0816:0009.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Svirstroy - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin646 500
202004.0817:3013.0807:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov1045 800
202007.0817:3009.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202009.0812:3018.0810:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanNikolay Karamzin1040 200
202009.0812:3028.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin2078 700
202010.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov740 300
202010.0814:3022.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Valaam - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin13120 900
202010.0817:3014.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202013.0809:0016.0820:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov423 500
202014.0817:3016.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202017.0812:3021.0816:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 000
202017.0812:3022.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov634 500
202017.0812:3026.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1043 800
202017.0812:3027.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1163 300
202017.0817:3021.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202018.0817:0028.0820:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1138 500
202021.0817:3023.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202021.0818:0026.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 900
202022.0819:0027.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
202023.0812:3029.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Tutaev - Rybinsk - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin761 900
202023.0816:0029.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin744 100
202024.0817:3028.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202027.0812:3031.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov519 700
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 191.

Pages