River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
201922.0512:3025.0514:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov427 230
201922.0512:3026.0517:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov533 670
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1066 430
201924.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin942 525
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov419 740
201925.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin837 800
201926.0516:0001.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin733 075
201926.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1034 500
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov632 830
201927.0512:3030.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov418 236
201927.0512:3002.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin726 600
201927.0512:3004.0614:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanMikhail Bulgakov940 934
201927.0512:3007.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1244 100
201927.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1463 729
201927.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin931 050
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov419 530
201928.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin827 600
201929.0512:3001.0616:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny NovgorodSergey Obraztsov420 800
201929.0512:3006.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov945 900
201929.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin724 150
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov827 354
201901.0612:3006.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov629 400
201901.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1152 400
201901.0618:0006.0620:00Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov625 100
201902.0616:0007.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin617 600
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov622 795
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov418 236
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov623 000
201907.0617:3009.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201908.0616:0017.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin1041 400
201910.0612:0016.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov737 700
201910.0612:3018.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov945 700
201910.0612:3023.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1475 300
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov522 600
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin415 700
201917.0612:0020.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201917.0612:3024.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov837 000
201917.0612:3025.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanNikolay Karamzin938 600
201917.0612:3029.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1358 600
201917.0612:3030.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 400
201917.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1041 400
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov629 600
201918.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin941 400
201919.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin836 800
201920.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin732 200
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201924.0612:0030.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov736 569
201924.0612:3004.0717:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - KazanMikhail Bulgakov1163 300
201924.0612:3009.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 600
201924.0616:0003.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Konevetz - Old Ladoga - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Vytegra - Kuzino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1082 026
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 800
201930.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1365 300
201930.0614:3006.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin732 200
201930.0614:3007.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin836 800
201930.0614:3008.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin941 400
201930.0614:3009.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin1046 000
201901.0712:0007.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
201906.0712:3013.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin834 900
201906.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 800
201907.0712:3009.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin327 900
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov420 400
201909.0720:0012.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin425 000
201910.0712:3016.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov740 300
201910.0712:3025.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201912.0710:0018.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin765 100
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201912.0720:0014.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin316 500
201913.0712:3018.0714:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201913.0712:3025.0722:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1360 400
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin724 000
201914.0720:0016.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201915.0712:0021.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201916.0716:0025.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1051 800
201916.0720:0018.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201917.0717:3026.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1063 000
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov831 900
201918.0720:0020.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201920.0712:3026.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin731 000
201920.0720:0022.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin314 500
201922.0712:0028.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201922.0712:3025.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin437 200
201922.0720:0024.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201924.0720:0026.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201926.0710:0031.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov630 600
201926.0710:0010.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1679 300
201926.0714:3007.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Великий Новгород - Old Ladoga - Valaam - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin13117 300
201926.0717:3028.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
201926.0719:0028.0710:00Saint Petersburg (River Terminal) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin316 100
201927.0712:3004.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanNikolay Karamzin937 500
201927.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1456 600
201928.0720:0030.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201929.0712:0001.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201929.0712:3004.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov737 400
201929.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1269 000
201930.0720:0001.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201931.0716:0010.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1148 700
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 171.

Pages