River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
201725.0708:3028.0709:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Kostroma - Dubna - Moscow (NRT)Princess Anastasia49 540
201726.0712:3007.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1334 320
201728.0716:0005.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin941 040
201728.0717:3030.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia36 900
201729.0716:0005.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin836 480
201730.0716:0005.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin731 920
201731.0712:0003.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 500
201731.0712:3007.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov836 800
201731.0712:3012.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1359 800
201731.0716:0006.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia714 240
201731.0716:0009.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1039 210
201731.0716:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1048 000
201701.0816:0009.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin935 355
201701.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA943 200
201702.0812:3006.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin516 500
201702.0816:0009.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin831 500
201702.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA838 400
201703.0816:0009.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin727 645
201703.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA733 600
201704.0817:3006.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 340
201707.0812:0013.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov724 200
201707.0812:3012.0823:55Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia618 000
201707.0812:3013.0820:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin723 100
201707.0812:3018.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Anastasia1233 200
201707.0816:0012.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov623 000
201707.0816:0015.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Sortavala - Valaam - Svirstroy - Kizhi - Kuzino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria954 000
201708.0812:3011.0815:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov414 200
201708.0812:3018.0808:30Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Самара - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodIvan Krylov1136 300
201708.0812:3020.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Самара - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Rybinsk - Moscow (NRT)Ivan Krylov1346 800
201709.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev925 230
201710.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev822 500
201711.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev719 770
201711.0817:0018.0808:30Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Самара - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodIvan Krylov822 100
201711.0817:0020.0822:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Самара - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Rybinsk - Moscow (NRT)Ivan Krylov1032 700
201713.0806:0018.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Anastasia615 200
201713.0812:3017.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov521 400
201713.0816:0019.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA742 000
201713.0816:0020.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA848 000
201713.0816:0021.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA954 000
201713.0816:0022.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA1060 000
201714.0812:0017.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov413 800
201714.0812:3020.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin726 500
201714.0812:3025.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1244 600
201716.0814:3021.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria636 000
201718.0808:3020.0822:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Rybinsk - Moscow (NRT)Ivan Krylov310 600
201718.0810:0020.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 500
201718.0816:0026.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin936 960
201718.0817:3020.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 600
201719.0812:3024.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia613 800
201719.0816:0026.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin832 880
201720.0816:0025.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin618 200
201720.0816:0026.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin728 800
201721.0812:0027.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov724 200
201721.0812:3026.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov618 032
201721.0812:3027.0820:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov728 130
201721.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1131 360
201722.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1054 000
201722.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1039 593
201723.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA948 600
201723.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin935 734
201724.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA843 200
201724.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin831 875
201724.0817:3030.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Princess Victoria735 700
201724.0817:3031.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Princess Victoria840 800
201724.0817:3001.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Princess Victoria945 900
201725.0812:3027.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Anastasia36 900
201725.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA737 800
201725.0816:0031.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin728 016
201726.0812:3031.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin617 670
201726.0816:0031.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov613 426
201728.0812:0031.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov412 200
201728.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov415 604
201728.0812:3003.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia714 973
201729.0816:0006.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev922 806
201730.0816:0006.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev820 430
201731.0816:0006.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev717 964
201701.0910:0010.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Самара - Усовка - Волгоград - Astrakhan - AstrakhanIvan Krylov1034 300
201701.0910:0020.0920:00Moscow (NRT) - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Самара - Волгоград - Astrakhan - Волгоград - Саратов - Ulianovsk - Cheboksary - Yaroslavl - Moscow (NRT)Ivan Krylov2062 500
201701.0912:3006.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov622 560
201701.0912:3011.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1141 376
201701.0916:0009.0913:00Saint Petersburg (River Terminal) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria943 200
201701.0917:3003.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 830
201702.0916:0009.0913:00Saint Petersburg (River Terminal) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria838 400
201703.0916:0009.0913:00Saint Petersburg (River Terminal) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria733 600
201704.0910:0008.0909:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Rybinsk - Koprino - Dubna - Moscow (NRT)Princess Anastasia59 672
201704.0912:0010.0920:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov721 300
201704.0916:0010.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin717 964
201704.0916:0011.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin820 430
201704.0916:0012.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin922 806
201704.0916:0013.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin1025 272
201704.0917:3010.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA737 800
201704.0917:3011.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA843 200
201704.0917:3012.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA948 600
201704.0917:3013.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA1054 000
201706.0916:0011.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov618 816
201708.0916:0016.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin932 080
201708.0917:3010.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia36 348
201709.0916:0016.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin828 480
201710.0916:0016.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin724 960
201710.0916:0020.0920:00Astrakhan - Ахтуба - Волгоград - Саратов - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1128 300
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 175.

Pages