River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
201828.0412:3001.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov419 095
201829.0412:3002.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria420 736
201802.0512:3004.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov311 718
201803.0512:3009.0518:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria735 910
201805.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov521 000
201810.0512:3013.0515:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov416 268
201810.0512:3020.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Кинешма - Ples - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1144 688
201813.0515:0019.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev721 850
201813.0516:0020.0520:00Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Кинешма - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov828 420
201813.0517:3020.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev824 985
201813.0517:3021.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev928 025
201816.0517:3022.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin729 640
201816.0517:3023.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin833 820
201816.0517:3024.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin938 095
201816.0517:3025.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1042 275
201819.0512:0031.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Bolgar - Tetyushi - Kazan - Свияжск - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov1347 500
201819.0512:3026.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov826 505
201819.0512:3031.0522:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1340 548
201820.0512:3024.0522:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin511 532
201821.0512:3024.0520:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov413 950
201821.0516:0029.0513:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev928 025
201822.0516:0029.0513:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev824 985
201823.0516:0029.0513:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev721 850
201825.0512:3027.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin37 505
201825.0516:0002.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin938 095
201826.0516:0031.0522:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov614 136
201826.0516:0002.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin833 820
201826.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1031 160
201827.0516:0002.0613:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin729 640
201827.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia928 025
201828.0512:3003.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov733 516
201828.0512:3008.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1257 428
201828.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia824 985
201829.0516:0004.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia721 850
201801.0612:3004.0615:30Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov413 300
201801.0612:3009.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov938 000
201801.0612:3012.0622:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan - Самара - Тольятти - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Moscow (NRT)Ivan Krylov1239 600
201801.0617:3009.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin925 575
201803.0616:0008.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov623 912
201804.0617:0012.0622:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan - Самара - Тольятти - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Moscow (NRT)Ivan Krylov926 300
201806.0617:3015.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1048 735
201809.0612:3012.0618:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kalyazin - Dubna - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov418 600
201810.0612:0012.0618:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 067
201810.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 600
201813.0610:0022.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1027 900
201813.0612:0017.0620:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov518 800
201813.0612:3017.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov521 669
201813.0612:3019.0610:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin724 800
201813.0612:3024.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1240 700
201817.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1035 910
201818.0612:3026.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov941 900
201818.0613:3021.0620:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 040
201819.0616:0024.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 000
201822.0617:3024.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 067
201822.0617:3030.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev932 395
201823.0612:3028.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov618 321
201823.0612:3008.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Moscow (NRT)Ivan Krylov1647 244
201825.0612:0003.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov938 000
201825.0612:3029.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin514 880
201827.0612:3003.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov730 970
201827.0617:3006.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1054 150
201828.0616:0008.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1129 016
201830.0612:3003.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin48 700
201830.0612:3007.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - PermNikolay Karamzin823 200
201830.0612:3015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1646 400
201830.0616:0008.0713:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev935 910
201830.0616:0009.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia1039 900
201803.0717:0012.0708:00Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin1026 100
201804.0712:0008.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov520 000
201804.0712:3014.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Kizhi - Povenets - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov1151 200
201804.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kizhi - Povenets - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1674 400
201807.0716:0015.0720:00Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin923 200
201809.0712:0015.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov728 100
201809.0712:3015.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov727 600
201809.0712:3021.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Povenets - Kizhi - Kuzino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1347 500
201812.0708:3015.0720:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin411 600
201812.0717:3020.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev935 910
201814.0716:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Vytegra - Kuzino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov623 300
201815.0716:0021.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Povenets - Kizhi - Kuzino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov720 000
201816.0712:3022.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Dubna - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin720 832
201816.0713:3019.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov416 000
201820.0717:3022.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 900
201820.0717:3022.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 000
201822.0710:0003.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1346 800
201822.0716:0031.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia1039 900
201822.0716:0002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Bolgar - Kazan - Свияжск - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1236 600
201822.0719:3028.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Koprino - Rybinsk - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria739 900
201823.0712:0029.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov729 500
201823.0712:3026.0718:00Moscow (NRT) - Koprino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 800
201829.0712:3005.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria846 560
201829.0712:3011.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1481 480
201830.0712:0002.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov416 000
201830.0712:3006.0810:00Moscow (NRT) - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov839 100
201830.0712:3011.0820:00Moscow (NRT) - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1363 400
201831.0716:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1039 900
201801.0817:3009.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev935 910
201803.0810:0005.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin38 178
201803.0817:3005.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 424
201804.0812:3007.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny NovgorodIvan Krylov412 220
201804.0812:3012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov927 824
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 173.

Pages