River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
201818.0717:3024.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin739 900
201818.0717:3025.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin845 600
201818.0717:3026.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin951 300
201818.0717:3027.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1057 000
201820.0717:3022.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 900
201820.0717:3022.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 000
201822.0710:0027.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands)Ivan Krylov621 500
201822.0710:0003.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1346 800
201822.0716:0028.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia729 400
201822.0716:0029.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia833 600
201822.0716:0030.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia937 800
201822.0716:0031.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia1042 000
201822.0716:0002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Bolgar - Kazan - Свияжск - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1240 100
201822.0719:3028.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Koprino - Rybinsk - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria742 000
201823.0712:0029.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov729 500
201823.0712:3026.0718:00Moscow (NRT) - Koprino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 800
201827.0716:0004.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin951 300
201827.0718:0003.0820:00Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov825 400
201828.0716:0004.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin845 600
201829.0712:3005.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria848 000
201829.0712:3011.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1484 000
201829.0716:0004.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin739 900
201830.0712:0002.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov416 800
201830.0712:3006.0810:00Moscow (NRT) - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov842 700
201830.0712:3011.0820:00Moscow (NRT) - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1369 400
201831.0716:0006.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Mandrogi - Kizhi - Kuzino - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin719 760
201831.0716:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1042 000
201801.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia937 800
201802.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia833 600
201803.0810:0005.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin38 700
201803.0816:0009.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia729 400
201803.0817:3005.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 900
201804.0812:3007.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny NovgorodIvan Krylov413 000
201804.0812:3012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kozmodemyansk - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov929 600
201805.0816:0011.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria736 000
201806.0812:0012.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov729 500
201806.0812:3012.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin723 400
201806.0816:0011.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov626 700
201807.0812:3011.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin510 720
201807.0817:0012.0822:00Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov616 700
201808.0817:3014.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin739 900
201808.0817:3015.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin845 600
201808.0817:3016.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin951 300
201808.0817:3017.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Ilya Repin1057 000
201809.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev930 240
201810.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev826 880
201811.0816:0017.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev723 520
201812.0812:3015.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodPrincess Victoria424 000
201812.0812:3021.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - AstrakhanMikhail Bulgakov1050 600
201812.0812:3024.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Свияжск - Elabuga - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria1378 000
201812.0812:3030.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Самара - Волгоград - Astrakhan - Саратов - Ulianovsk - Cheboksary - Rybinsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1996 200
201813.0812:3016.0815:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin413 400
201813.0812:3018.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Кинешма - Ples - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov619 109
201813.0812:3026.0809:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Тольятти - Kazan - Свияжск - Makaryevo - Gorodets - Kostroma - Dubna - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1446 700
201813.0813:3016.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 520
201813.0816:0019.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia723 520
201813.0816:0020.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia826 880
201813.0816:0021.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia930 240
201813.0816:0022.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia1033 600
201815.0817:0021.0808:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodPrincess Victoria730 000
201816.0817:0023.0808:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin820 100
201817.0816:0025.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin951 300
201817.0817:3019.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 900
201818.0816:0025.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin845 600
201819.0810:0026.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov827 800
201819.0810:0031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1342 500
201819.0816:0025.0813:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin739 900
201820.0812:0026.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov727 257
201821.0808:3024.0820:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria424 000
201821.0816:0030.0822:00Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Rybinsk - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1045 600
201822.0816:0031.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1030 240
201823.0808:3026.0809:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Kostroma - Dubna - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin413 400
201823.0816:0031.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia927 280
201824.0816:0031.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia824 240
201825.0814:3026.0820:00Moscow (NRT) - Дмитров (без высадки) - Lesnoye (Forest) - Moscow (NRT)Princess Victoria27 980
201825.0816:0031.0815:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia721 200
201826.0816:0031.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov614 800
201826.0817:3001.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin715 229
201827.0812:0030.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov414 065
201829.0816:0006.0915:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev929 500
201830.0816:0006.0915:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev826 300
201831.0812:3002.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov311 424
201831.0816:0006.0915:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev723 000
201831.0817:3002.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 476
201801.0912:3004.0915:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov412 028
201801.0912:3011.0910:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Усовка - Volgograd - Ростов-на-ДонуIvan Krylov1133 659
201801.0912:3022.0918:00Moscow (NRT) - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Самара - Волгоград - Ростов-на-Дону - Саратов - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Moscow (NRT)Ivan Krylov2267 512
201802.0912:3008.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin717 391
201802.0912:3014.0909:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1330 318
201802.0916:0007.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria625 920
201803.0912:0009.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov724 225
201803.0912:3009.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Кинешма - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov725 761
201804.0917:0019.0908:00Nizhny Novgorod - Kazan - Самара - Волгоград - Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov1643 456
201807.0916:0015.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin940 100
201808.0916:0014.0909:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin713 020
201808.0916:0015.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin835 600
201809.0916:0015.0913:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ilya Repin731 200
201810.0912:0013.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov413 152
201810.0912:3013.0915:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov415 105
201810.0912:3023.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Тольятти - Kazan - Свияжск - Makaryevo - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1452 630
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 154.

Pages