River cruises (future)

SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202123.0617:0025.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny NovgorodLeonid Krasin35 300
202124.0620:0002.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov946 000
202125.0608:3028.0618:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin410 500
202125.0617:3027.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202125.0619:0030.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Kuzino - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)RUSSIA635 625
202126.0606:0001.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov628 000
202126.0612:3029.0615:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin418 100
202126.0612:3002.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Andrei Rublev727 150
202126.0612:3011.0722:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1662 300
202126.0614:3002.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)А.С.Пушкин714 490
202126.0614:3009.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Mandrogi - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин1428 490
202126.0616:0001.0722:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria637 500
202126.0616:0002.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia713 370
202127.0612:3003.0716:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin773 200
202127.0612:3010.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Sukho island - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Белозерск - Myshkin - Kalyazin - Dubna - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin14146 300
202128.0612:0004.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov732 700
202129.0612:3004.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin616 600
202129.0612:3010.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Moscow (NRP)Leonid Krasin1233 900
202129.0617:0008.0707:00Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin1033 100
202101.0712:3004.0715:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodRUSSIA419 500
202101.0712:3008.0709:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bolgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - KazanRUSSIA839 000
202101.0712:3013.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bolgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)RUSSIA1363 375
202102.0710:0004.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria322 500
202102.0712:3014.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1357 600
202103.0712:3006.0715:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodAndrei Rublev423 000
202103.0712:3007.0716:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanAndrei Rublev528 800
202103.0712:3009.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov740 300
202103.0712:3014.0718:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1269 000
202103.0712:3018.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
202103.0714:3009.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia720 700
202103.0714:3016.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia1440 700
202103.0716:0009.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Mandrogi - Kizhi - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин716 160
202103.0718:0010.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Sukho island - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Белозерск - Myshkin - Kalyazin - Dubna - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin873 200
202104.0718:0010.0708:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bolgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny NovgorodRUSSIA742 750
202104.0719:0010.0709:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Moscow (NRP)Leonid Krasin717 300
202105.0712:0009.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202105.0716:0010.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria645 000
202106.0717:0011.0707:30Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodAndrei Rublev628 800
202107.0722:0014.0718:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev840 300
202108.0708:0011.0722:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin417 100
202108.0712:3013.0718:00Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)RUSSIA635 625
202109.0717:3011.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202109.0719:0018.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1051 800
202110.0708:3013.0718:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)RUSSIA421 375
202110.0712:3016.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)А.С.Пушкин720 700
202110.0712:3023.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин1440 700
202110.0716:0016.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)Princess Anastasia720 200
202110.0717:3017.0709:00Moscow (NRP) - Tver - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRP)Leonid Krasin820 700
202111.0708:3014.0718:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev417 300
202111.0712:3016.0713:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanPrincess Victoria645 000
202111.0712:3018.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin876 000
202111.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria1397 500
202111.0712:3024.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kuzino - Myshkin - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin14133 000
202112.0712:0016.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202112.0714:3018.0722:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin728 200
202114.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Rybinsk - Moscow (NRT)RUSSIA642 750
202115.0710:0018.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Dubna - Moscow (NRP)Andrei Rublev416 435
202115.0712:3020.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov628 100
202115.0712:3030.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1675 600
202116.0717:0023.0720:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria852 500
202116.0717:3018.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202117.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia720 700
202117.0712:3030.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Anastasia1440 700
202117.0716:0023.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Svirstroy - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)А.С.Пушкин720 200
202117.0717:3026.0709:00Moscow (NRP) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRP)Leonid Krasin1026 300
202118.0716:0024.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kuzino - Myshkin - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin757 000
202118.0717:3024.0720:00Moscow (NRP) - Dubna - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev738 285
202119.0710:0022.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov423 000
202119.0710:0025.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin735 100
202119.0710:0001.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1463 300
202119.0712:0025.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov732 700
202120.0712:3025.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)RUSSIA642 750
202120.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1285 500
202120.0716:0030.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1147 500
202123.0717:3025.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202124.0712:3029.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria645 000
202124.0712:3030.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)А.С.Пушкин720 700
202124.0712:3006.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kuzino - Goritsy - Petrozavodsk - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kalyazin - Moscow (NRT)А.С.Пушкин1440 700
202124.0719:0030.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Anastasia720 200
202125.0712:3031.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Andrei Rublev738 285
202125.0712:3001.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin876 000
202125.0712:3005.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev1265 550
202125.0712:3007.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin14133 000
202125.0719:0031.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Cheinavolok cape - Brusno island - Petrozavodsk - Kizhi - cape Klimetskiy Nose - Rechnoy island - Cape of Devils Nose - Cape of Murom - Andom cape - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA742 750
202126.0706:0001.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin733 500
202126.0712:0030.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov522 100
202126.0712:3003.0809:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanMikhail Bulgakov951 800
202126.0712:3008.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1480 500
202126.0717:3029.0720:00Moscow (NRP) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin49 600
202130.0710:0001.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria322 500
202130.0712:3001.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 700
202130.0717:3001.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 700
202131.0712:3003.0814:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodIvan Krylov424 400
202131.0712:3015.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Tchaikovsky - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1693 700
202131.0716:0006.0818:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Kalyazin - Moscow (NRT)А.С.Пушкин720 200
202131.0717:3006.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Anastasia720 700
202131.0717:3013.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Anastasia1440 700
202131.0719:0005.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev627 360
202101.0812:3005.0812:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanRUSSIA535 625
202101.0812:3013.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Zhigulevskie mountains - Samara - Zhigulevskie gates - Ширяево - Zhigulyovskaya GES - Yablonovyy Ovrag - Molodetsky Kurgan - Volzhskij Utes - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)RUSSIA1392 625
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 217.

Pages