River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipDaysPrice fromsort descending
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov49 702
201917.0510:0019.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 690
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov49 996
201923.0812:3025.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin312 800
201917.0517:3019.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 276
201913.0917:3015.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 276
201930.0810:0001.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 420
201913.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 110
201916.0517:0020.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov513 536
201913.0912:3017.0916:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin513 230
201927.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 936
201907.0916:0012.0922:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin614 060
201922.0512:3025.0514:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov414 602
201907.0617:3009.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 155
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201902.0817:3004.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201923.0817:3025.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin413 973
201917.0917:0023.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin714 130
201909.0912:0012.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov414 787
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov616 562
201902.0616:0007.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowNikolay Karamzin617 600
201923.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov415 488
201924.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin615 664
201927.0910:0029.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria316 740
201922.0512:3026.0517:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov517 738
201913.0512:3016.0515:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 952
201920.0508:3023.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov417 952
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov618 700
201927.0512:3030.0515:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov417 860
201904.0817:0009.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowNikolay Karamzin619 100
201917.0612:0020.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 335
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201929.0712:0001.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201919.0813:3022.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 335
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201902.0912:3007.0910:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint PetersburgNikolay Karamzin618 715
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin618 810
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov620 100
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 079
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 286
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov521 100
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201917.0816:0022.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin621 700
201926.0812:3001.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin720 340
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov520 930
201902.0914:3006.0915:30Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
201913.0512:3017.0518:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 464
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov622 325
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin724 000
201901.0612:3006.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgIvan Krylov624 200
201917.0516:0023.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin725 200
201929.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin725 200
201921.0513:0024.0520:00Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowSergey Esenin424 196
201920.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kineshma - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 080
201927.0512:3002.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgNikolay Karamzin726 600
201906.0917:0012.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 600
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov724 742
201916.0912:0022.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov725 854
201923.0912:0029.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov725 854
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov726 976
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov826 790
201913.0712:3018.0714:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201917.0516:0024.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin828 800
201928.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin828 800
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
201920.0712:3026.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin729 100
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov629 600
201926.0812:0001.0920:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov727 714
201906.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria427 300
201917.0917:3021.0915:30Moscow - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanPrincess Victoria527 300
201921.0917:0026.0918:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - MoscowPrincess Victoria627 300
201913.0912:3023.0920:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1127 270
201911.0812:3016.0815:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov629 184
201926.0710:0031.0710:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint PetersburgIvan Krylov630 600
201916.0910:0022.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 104
201904.0816:0009.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowMikhail Bulgakov631 700
201902.0912:0008.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov729 574
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov831 900
201917.0516:0025.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin932 300
201927.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin932 300
201901.0712:0007.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201915.0712:0021.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201922.0712:0028.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201905.0812:0011.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201912.0812:0018.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov732 448
201915.0517:3021.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin734 400
201926.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin734 400
201916.0817:0024.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov933 120
201902.0912:3012.0922:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin1132 775
201917.0612:3024.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgIvan Krylov834 700
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1034 202
201906.0712:3013.0710:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgNikolay Karamzin834 900
201908.0812:3011.0815:00Moscow - Uglich - Myshkin - Tver - MoscowSergey Esenin435 000
201920.0512:0028.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov935 800
201917.0516:0026.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1035 900
201926.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin1035 900
201910.0916:0019.0922:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - MoscowIvan Krylov1036 400
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 159.

Pages