River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipDaysPrice fromsort descending
201901.0920:0003.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201903.0920:0005.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201905.0920:0007.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201917.0510:0019.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 690
201919.0820:0021.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201921.0820:0023.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201926.0820:0028.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201928.0820:0030.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201907.0920:0009.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov412 375
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov412 672
201923.0812:3025.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin312 800
201914.0720:0016.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201916.0720:0018.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201918.0720:0020.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201922.0720:0024.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201924.0720:0026.0709:00Saint Petersburg - Konevetz - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201928.0720:0030.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201930.0720:0001.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201901.0820:0003.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201912.0820:0014.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201914.0820:0016.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201930.0820:0001.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201917.0517:3019.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 804
201913.0917:3015.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 540
201930.0810:0001.0920:00Moscow - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov313 110
201913.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 110
201916.0517:0020.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov513 677
201920.0720:0022.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin313 630
201903.0820:0005.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin313 630
201913.0912:3017.0916:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin513 965
201927.0912:3029.0920:00Moscow - Uglich - Myshkin - MoscowMikhail Bulgakov313 230
201907.0617:3009.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 155
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201902.0817:3004.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201923.0817:3025.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 915
201917.0917:0023.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin714 915
201909.0912:0012.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 105
201926.0719:0028.0710:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin315 134
201907.0916:0012.0922:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin615 714
201912.0720:0014.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin315 510
201926.0717:3028.0720:00Moscow - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov317 300
201902.0616:0007.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowNikolay Karamzin617 600
201923.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov415 840
201924.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 020
201927.0910:0029.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria316 920
201922.0512:3025.0514:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov418 117
201913.0512:3016.0515:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov418 139
201920.0508:3023.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov418 139
201927.0512:3030.0515:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov417 860
201923.0820:0026.0810:00Saint Petersburg - Valaam - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin417 766
201904.0817:0009.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowNikolay Karamzin619 100
201917.0612:0020.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 335
201929.0712:0001.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201919.0813:3022.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 528
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin619 404
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov420 400
201909.0820:0012.0809:00Saint Petersburg - Valaam - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin419 270
201916.0820:0019.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgLeonid Krasin419 270
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov620 988
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201902.0912:3007.0910:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint PetersburgNikolay Karamzin620 758
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov621 600
201917.0816:0022.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin621 700
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 900
201922.0512:3026.0517:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 176
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov522 600
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov623 000
201902.0914:3006.0915:30Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
201913.0512:3017.0518:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 698
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov622 325
201909.0919:0013.0910:00Saint Petersburg - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin522 466
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin724 000
201909.0720:0012.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin423 500
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov524 605
201921.0513:0024.0520:00Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowSergey Esenin425 774
201920.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kineshma - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 080
201926.0812:3001.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 175
201927.0512:3002.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgNikolay Karamzin726 600
201906.0917:0012.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 600
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov725 020
201916.0912:0022.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201923.0912:0029.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 257
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov826 790
201913.0712:3018.0714:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov628 800
201905.0819:0009.0810:00Saint Petersburg - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin527 260
201901.0612:3006.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgIvan Krylov629 400
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov629 600
201926.0812:0001.0920:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov728 310
201906.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria425 500
201917.0917:3021.0915:30Moscow - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanPrincess Victoria527 600
201921.0917:0026.0918:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - MoscowPrincess Victoria627 600
201913.0912:3023.0920:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1128 785
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 200.

Pages