River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipDaysPrice fromsort descending
202101.0512:3003.0518:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin37 600
202112.0617:3014.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin37 600
202124.0910:0026.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin37 600
202120.0812:3022.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 300
202130.0712:3001.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 700
202126.0717:3029.0720:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin49 600
202117.0917:3019.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov38 640
202120.0914:3023.0920:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin410 200
202103.0917:3005.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov39 270
202103.0910:0005.0923:30Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin310 400
202121.0512:3023.0522:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin311 200
202101.1016:0003.1020:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov311 500
202125.0617:3027.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202109.0717:3011.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202116.0717:3018.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202130.0717:3001.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202106.0817:3008.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202113.0817:3015.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202127.0817:3029.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov310 530
202115.0619:3019.0622:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin512 800
202101.0912:3005.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin512 800
202104.0512:3006.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 800
202111.0516:0016.0509:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin614 400
202107.0517:3010.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 500
202127.0812:3029.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202110.0912:3012.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202124.0912:3026.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov314 700
202115.0912:3019.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin514 900
202102.0814:3007.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin616 400
202129.0612:3004.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin616 600
202110.0612:3013.0622:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin416 800
202115.0518:0020.0520:00Kazan - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 900
202108.0708:0011.0722:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin417 100
202111.0610:0013.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202104.0719:0010.0709:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Moscow (NRT)Leonid Krasin717 300
202123.0717:3025.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
202114.0819:0019.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin617 300
202108.0810:0013.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin617 800
202104.0514:3010.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Tver - Lesnoye (Forest) - Moscow (NRT)Leonid Krasin718 100
202111.0512:3015.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin518 100
202130.0519:3005.0609:00Moscow (NRT) - Uglich - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Rybinsk - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin718 100
202126.0612:3029.0615:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin418 100
202106.0916:0012.0909:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin718 100
202127.0912:3003.1018:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin718 100
202113.0912:0017.0909:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov516 470
202111.0612:0014.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov416 830
202128.0812:3002.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 200
202116.0521:3023.0509:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin819 600
202123.0517:3030.0509:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin819 600
202105.0617:3012.0609:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin819 600
202130.0812:0003.0909:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov517 640
202112.0917:3019.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Tver - Moscow (NRT)Leonid Krasin819 600
202126.0812:3030.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov519 700
202117.0512:3021.0517:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov520 500
202121.0520:0026.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov620 600
202130.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
202107.0512:3010.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
202110.0717:3017.0709:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin820 700
202120.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin720 800
202129.0516:0003.0622:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin620 900
202125.0906:0030.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 300
202119.0912:3024.0922:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov621 800
202116.0810:0020.0817:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov521 900
202120.0820:0025.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov622 000
202121.0617:3025.0609:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202105.0712:0009.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202112.0712:0016.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202126.0712:0030.0709:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202102.0812:0006.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202109.0812:0013.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202123.0812:0027.0809:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov519 890
202101.0614:0006.0622:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov622 300
202118.0614:3020.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria318 000
202102.0710:0004.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria318 000
202130.0710:0001.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria318 000
202124.0910:0026.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria316 875
202119.0710:0022.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov423 000
202113.0912:3017.0915:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
202120.0612:3028.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin923 300
202123.0816:0031.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin923 300
202112.0808:0015.0822:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov423 500
202102.0812:3007.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Rybinsk - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin624 100
202107.0614:3011.0616:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov524 300
202131.0712:3003.0814:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodIvan Krylov424 400
202116.0519:0021.0520:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov624 500
202104.0919:0009.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov624 500
202104.0612:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin625 800
202106.0910:0014.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Rybinsk - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin925 900
202117.0717:3026.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Dubna - Moscow (NRT)Leonid Krasin1026 300
202124.0510:0029.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin626 600
202106.0912:0012.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov724 120
202119.0616:0025.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin727 200
202122.0512:3027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 600
202117.0922:3023.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 600
202126.0606:0001.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov628 000
202115.0712:3020.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov628 100
202112.0714:3018.0722:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin728 200
202114.0610:0019.0608:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin628 300
202131.0512:3004.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov528 800
202120.0612:3024.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov528 800
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 178.

Pages