River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipDaysPrice fromsort descending
201903.0716:0005.0710:00Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands)Ivan Krylov39 400
201901.0920:0003.0908:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin39 900
201903.0920:0005.0908:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin39 900
201905.0920:0007.0908:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin39 900
201919.0820:0021.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin311 300
201921.0820:0023.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin311 300
201926.0820:0028.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin311 300
201928.0820:0030.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin311 300
201907.0920:0009.0908:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin311 300
201923.0812:3025.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin312 800
201910.0720:0012.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201914.0720:0016.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201916.0720:0018.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201918.0720:0020.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201922.0720:0024.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201924.0720:0026.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201928.0720:0030.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201930.0720:0001.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201901.0820:0003.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201912.0820:0014.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201914.0820:0016.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201930.0820:0001.0908:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin313 100
201913.0917:3015.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 540
201930.0810:0001.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 800
201913.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 248
201920.0720:0022.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin314 500
201903.0820:0005.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin314 500
201913.0912:3017.0916:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin514 112
201927.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 965
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov311 920
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201902.0817:3004.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201923.0817:3025.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201917.0917:0023.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin715 072
201909.0912:0012.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 105
201926.0719:0028.0710:00Saint Petersburg (River Terminal) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin316 100
201907.0916:0012.0922:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 200
201912.0720:0014.0708:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin316 500
201926.0717:3028.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov317 300
201923.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov416 720
201921.0808:0024.0820:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov417 169
201924.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 020
201927.0910:0029.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria317 100
201923.0820:0026.0810:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin418 900
201904.0817:0009.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 100
201929.0712:0001.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201919.0813:3022.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 800
201920.0618:3025.0609:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanNikolay Karamzin620 300
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov420 400
201909.0820:0012.0809:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin420 500
201916.0820:0019.0808:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin420 500
201930.0612:3003.0713:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - PetrozavodskIvan Krylov420 800
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin517 120
201902.0912:3007.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin621 400
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov621 600
201916.0817:0021.0808:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov621 049
201917.0816:0022.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin621 700
201924.0612:3027.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov423 000
201902.0914:3006.0915:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
201909.0919:0013.0910:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin523 900
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin724 000
201926.0812:3001.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 705
201906.0917:0012.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 600
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov726 410
201916.0912:0022.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201923.0912:0029.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201907.0712:3009.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin327 900
201913.0712:3018.0714:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
201905.0819:0009.0810:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (River Terminal)Leonid Krasin529 000
201926.0812:0001.0920:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov728 310
201917.0917:3021.0915:30Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanPrincess Victoria528 500
201921.0917:0026.0918:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria628 500
201930.0612:3005.0710:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands)Ivan Krylov630 200
201913.0912:3023.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1129 088
201911.0812:3016.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov630 400
201926.0710:0031.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov630 600
201916.0910:0022.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov729 260
201920.0712:3026.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin731 000
201904.0816:0009.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov631 700
201902.0912:0008.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov730 210
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov831 900
201920.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin732 200
201930.0614:3006.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin732 200
201901.0712:0007.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov727 040
201915.0712:0021.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201922.0712:0028.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201905.0812:0011.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201912.0812:0018.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201916.0817:0024.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov933 465
201906.0712:3013.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin834 900
201908.0812:3011.0815:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin435 000
201905.0716:0012.0720:00Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov835 200
201919.0616:0026.0615:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin836 800
201930.0614:3007.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin836 800
201913.0920:0019.0920:00Saint Petersburg (River Terminal) - Valaam - Svirstroy - Kizhi - Goritsy - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin737 100
201922.0712:3025.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Sergey Esenin437 200
201929.0712:3004.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov737 400
201910.0812:3017.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin837 400
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 137.

Pages