River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRoutesort descendingShipDaysPrice from
201910.0916:0019.0922:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - MoscowIvan Krylov1041 600
201919.0816:3029.0820:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1155 200
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 257
201906.0917:0012.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 600
201917.0917:0023.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin714 915
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov620 988
201921.0917:0026.0918:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Myshkin - MoscowPrincess Victoria627 600
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov628 800
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov831 900
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov622 325
201904.0817:0009.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowNikolay Karamzin619 100
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin619 404
201916.0817:0024.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov933 120
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin414 915
201923.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov415 840
201920.0712:3026.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin731 000
201905.0819:3011.0818:00Moscow (NRT) - Dubna - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria752 500
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov522 600
201927.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1462 415
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1043 164
201910.0612:3023.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1475 300
201930.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1365 300
201910.0712:3025.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201920.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kineshma - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 080
201929.0512:3006.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov945 900
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov524 605
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201926.0812:3001.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 175
201924.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin616 020
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
201906.0512:3009.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria425 500
201908.0516:0011.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
201906.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 800
201929.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1269 000
201901.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1152 400
201926.0714:3007.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Великий Новгород - Old Ladoga - Valaam - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin13117 300
201917.0510:0019.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 690
201927.0910:0029.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria316 920
201923.0812:3025.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin312 800
201913.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 110
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 900
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov725 020
201926.0710:0010.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1679 300
201926.0812:0001.0920:00Moscow (SRT) - Kolomna - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov728 310
201908.0713:3011.0720:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov420 400
201919.0813:3022.0820:00Moscow (SRT) - Kolomna - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 528
201916.0912:0022.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Kasimov - Murom - Kasimov - Ryazan - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201917.0517:3019.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 804
201907.0617:3009.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201921.0617:3023.0620:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 155
201912.0717:3014.0720:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201902.0817:3004.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201923.0817:3025.0820:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov314 900
201913.0917:3015.0920:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov312 540
201917.0512:0024.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin868 600
201920.0512:0028.0520:00Moscow (SRT) - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Pavlovo - Nizhny Novgorod - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Obraztsov935 800
201910.0612:0016.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov737 700
201924.0612:0030.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov735 815
201901.0712:0007.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201915.0712:0021.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201922.0712:0028.0720:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201905.0812:0011.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov733 800
201912.0812:0018.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov732 786
201902.0912:0008.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov730 210
201923.0912:0029.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Kasimov - Murom - Kasimov - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov726 410
201917.0612:0020.0620:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov418 335
201929.0712:0001.0820:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov419 300
201909.0912:0012.0920:00Moscow (SRT) - Ryazan - Konstantinovo - Kolomna - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov415 105
201913.0912:3023.0920:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1128 785
201913.0512:3016.0515:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov418 139
201902.0914:3006.0915:30Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
201913.0912:3017.0916:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin513 965
201902.0914:3012.0920:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1150 600
201913.0512:3017.0518:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 698
201913.0512:3023.0520:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1149 858
201917.0512:0021.0509:00Moscow - Konstantinovo - Ryazan - Kasimov - Murom - Nizhny NovgorodSergey Esenin542 924
201910.0712:3016.0710:00Moscow - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov740 300
201913.0712:3025.0722:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov1360 400
201913.0712:3018.0714:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201927.0712:3009.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowNikolay Karamzin1456 600
201922.0512:3025.0514:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov418 117
201927.0512:3030.0515:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201927.0512:3004.0614:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanMikhail Bulgakov940 090
201927.0712:3004.0815:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanNikolay Karamzin937 500
201910.0812:3029.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Koprino - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov20110 400
201910.0812:3019.0810:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Усовка - Volgograd - AstrakhanMikhail Bulgakov1055 200
201911.0812:3016.0815:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov629 184
201911.0812:3024.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov1466 912
201922.0512:3026.0517:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 176
201927.0512:3002.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgNikolay Karamzin726 600
201927.0512:3007.0620:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1244 100
201910.0612:3018.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov945 700
201930.0810:0001.0920:00Moscow - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov313 110
201917.0612:3030.0620:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1457 232
201914.0712:3018.0720:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - MoscowSergey Esenin546 500
201917.0612:3025.0610:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanNikolay Karamzin937 828
201924.0612:3004.0717:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - KazanMikhail Bulgakov1163 300
201924.0612:3009.0720:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1692 000
201907.0712:3013.0720:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Tver - MoscowSergey Esenin765 100
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 200.

Pages