River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRoutesort descendingShipDaysPrice from
202010.0916:0019.0922:00Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1031 188
202018.0817:0028.0820:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1134 650
202018.0918:0024.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov724 840
202005.0617:0011.0620:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov728 518
202012.0623:0019.0620:00Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov826 500
202022.0523:0027.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov617 700
202016.0517:0021.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin613 410
202021.0818:0026.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov619 929
202004.0812:0009.0820:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov627 648
202025.0617:0003.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov941 400
202010.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Tutaev - Yaroslavl - Kineshma - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov737 479
202012.0719:3016.0720:00Moscow (NRT) - Dubna - Tutaev - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin542 315
202001.0612:3005.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 765
202008.0612:3012.0615:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov519 300
202014.0910:0018.0915:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov520 700
202001.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1152 186
202014.0910:0024.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1145 540
202008.0612:3019.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Tutaev - Rybinsk - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1245 700
202013.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin726 226
202011.0912:3013.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 230
202004.0712:3010.0708:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov737 479
202004.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1685 560
202011.0612:3014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Koprino - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin416 800
202001.0612:3004.0613:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodSergey Esenin428 847
202004.0912:3007.0915:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodSergey Esenin426 820
202021.0612:3025.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov525 900
202009.0812:3018.0810:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanNikolay Karamzin1036 180
202009.0812:3028.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin2070 830
202004.0912:3014.0910:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Rostov-on-DonSergey Esenin1173 710
202004.0912:3025.0918:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Rostov-on-Don - Константиновская - Ильевка - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin22147 330
202021.0612:3003.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1367 300
202001.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Murom - Pavlovo - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1071 981
202018.0512:3022.0516:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov517 600
202017.0812:3021.0816:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov520 020
202018.0512:3027.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1035 300
202017.0812:3026.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1039 858
202003.0812:3008.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Rybinsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin622 172
202005.0612:3010.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin619 200
202029.0812:3003.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin617 280
202027.0812:3031.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov517 730
202016.0912:3020.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin513 410
202015.0612:3020.0608:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin621 300
202015.0612:3026.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1241 100
202020.0912:3026.0910:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov723 130
202020.0912:3001.1020:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1238 700
202003.0712:3015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1354 720
202005.0510:0007.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 420
202012.0610:0014.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov315 916
202004.0910:0006.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 360
202004.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin547 500
202027.0512:3004.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Obraztsov937 000
202008.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov523 310
202027.0612:3030.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin415 800
202001.0812:3004.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodIvan Krylov422 400
202007.0912:3011.0922:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodNikolay Karamzin513 320
202027.0712:3004.0809:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanMikhail Bulgakov949 728
202027.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1477 280
202007.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin923 310
202012.0512:3016.0515:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin514 850
202012.0512:3021.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1028 260
202027.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1657 900
202001.0812:3016.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1685 700
202025.0510:0031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Tutaev - Rybinsk - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin749 860
202030.0412:3004.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov525 900
202030.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
202008.0517:3011.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin413 050
202024.0512:3028.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Yaroslavl - Rybinsk - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov520 700
202020.0710:0024.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin542 315
202020.0712:3027.0708:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin837 400
202020.0712:3002.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Sortavala - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1463 300
202025.0512:3030.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Nikolay Karamzin619 700
202028.0512:3002.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov623 600
202011.0612:3016.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin645 270
202017.0812:3022.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov631 740
202025.0512:3004.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1134 500
202011.0612:3021.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1182 890
202017.0812:3027.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1158 236
202028.0512:3007.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1142 100
202020.0612:3027.0610:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov836 300
202020.0612:3002.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1357 700
202013.0512:3018.0508:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov627 048
202016.0712:3021.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov626 208
202031.0812:3005.0908:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Mikhail Bulgakov626 460
202013.0512:3023.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1149 496
202031.0812:3010.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1148 420
202016.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Шлюз №5 - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1668 796
202010.0814:3022.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Veliky Novgorod - Valaam - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin13110 019
202025.0712:3003.0810:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin1085 560
202025.0712:3009.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Vytegra - Mandrogi - Veliky Novgorod - Saint Petersburg (Salt Pier) - Остров Ореховый - Valaam - Old Ladoga - Mandrogi - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin16136 896
202003.0717:3005.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin325 389
202024.0717:3026.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov316 089
202002.1017:3004.1020:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov310 350
202022.0512:3024.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin310 080
202017.0710:0019.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin325 389
202028.0812:3030.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 377
202025.0912:3027.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 230
202022.0612:3028.0609:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Rybinsk - Dubna - Moscow (NRT)Sergey Esenin751 750
202020.0712:3023.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 390
202008.0510:0011.0510:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodSergey Esenin429 164
202008.0510:0016.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Kasimov - Ryazan - Konstantinovo - Moscow (SRT)Sergey Esenin967 640
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 169.

Pages