River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipsort descendingDaysPrice from
201908.0516:0011.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
201915.0517:3024.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1047 250
201915.0517:3023.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin942 525
201915.0517:3022.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin837 800
201915.0517:3021.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin733 075
201924.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin942 525
201925.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin837 800
201926.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin733 075
201917.0717:3026.0710:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1063 000
201907.0817:3016.0810:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1063 000
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1043 164
201922.0512:3025.0514:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov418 117
201922.0512:3026.0517:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov522 176
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov412 672
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov620 988
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov412 375
201901.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1152 400
201901.0612:3006.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgIvan Krylov629 400
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov623 000
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov522 600
201917.0612:3029.0620:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov1358 600
201917.0612:3024.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Saint PetersburgIvan Krylov837 000
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov621 600
201930.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1365 300
201913.0712:3025.0722:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov1360 400
201913.0712:3018.0714:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov831 900
201926.0710:0010.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1679 300
201926.0710:0031.0710:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint PetersburgIvan Krylov630 600
201931.0716:0010.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov1148 700
201911.0812:3024.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov1466 912
201911.0812:3016.0815:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov629 184
201916.0817:0024.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov933 120
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov725 020
201901.0910:0019.0922:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Myshkin - MoscowIvan Krylov1989 500
201901.0910:0010.0910:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Усовка - Volgograd - AstrakhanIvan Krylov1048 000
201910.0916:0019.0922:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - MoscowIvan Krylov1041 600
201917.0516:0026.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1034 500
201917.0516:0025.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin931 050
201917.0516:0024.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin827 600
201917.0516:0023.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin724 150
201926.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin1034 500
201927.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin931 050
201928.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin827 600
201929.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin724 150
201908.0616:0017.0610:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1041 400
201917.0616:0026.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin1041 400
201930.0614:3009.0710:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1046 000
201909.0720:0012.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin423 500
201912.0720:0014.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin315 510
201914.0720:0016.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201916.0720:0018.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201918.0720:0020.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201920.0720:0022.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin313 630
201922.0720:0024.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201924.0720:0026.0709:00Saint Petersburg - Konevetz - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201926.0719:0028.0710:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin315 134
201928.0720:0030.0708:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201930.0720:0001.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201901.0820:0003.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201903.0820:0005.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin313 630
201905.0819:0009.0810:00Saint Petersburg - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin527 260
201909.0820:0012.0809:00Saint Petersburg - Valaam - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin419 270
201912.0820:0014.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201914.0820:0016.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201916.0820:0019.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgLeonid Krasin419 270
201919.0820:0021.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201921.0820:0023.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201923.0820:0026.0810:00Saint Petersburg - Valaam - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin417 766
201926.0820:0028.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201928.0820:0030.0808:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201930.0820:0001.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgLeonid Krasin312 314
201901.0920:0003.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201903.0920:0005.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201905.0920:0007.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin39 306
201907.0920:0009.0908:00Saint Petersburg - Valaam - Saint PetersburgLeonid Krasin310 622
201909.0919:0013.0910:00Saint Petersburg - Valaam - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin522 466
201913.0920:0019.0920:00Saint Petersburg - Valaam - Svirstroy - Kizhi - Goritsy - Uglich - MoscowLeonid Krasin734 874
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 700
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov524 605
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov421 900
201913.0512:3023.0520:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1149 858
201913.0512:3016.0515:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov418 139
201913.0512:3017.0518:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 698
201916.0517:0020.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov513 677
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 257
201920.0508:3023.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov418 139
201927.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1462 415
201927.0512:3030.0515:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201927.0512:3004.0614:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanMikhail Bulgakov940 090
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov826 790
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov622 325
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov417 860
201910.0612:3023.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1475 300
201910.0612:3018.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov945 700
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov629 600
201924.0612:3009.0720:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1692 000
201924.0612:3004.0717:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - KazanMikhail Bulgakov1163 300
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov628 800
201910.0712:3025.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 200.

Pages