River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipsort descendingDaysPrice from
201908.0516:0011.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin438 000
201915.0517:3024.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1049 200
201915.0517:3023.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin944 300
201915.0517:3022.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin839 400
201915.0517:3021.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin734 400
201924.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin944 300
201925.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin839 400
201926.0516:0001.0613:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowIlya Repin734 400
201917.0717:3026.0710:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1063 000
201907.0817:3016.0810:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgIlya Repin1063 000
201922.0512:3031.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1034 202
201922.0512:3025.0514:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov414 602
201922.0512:3026.0517:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov517 738
201925.0516:0028.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Cheboksary - Nizhny NovgorodIvan Krylov49 996
201926.0518:0031.0520:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov616 562
201928.0508:3031.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - MoscowIvan Krylov49 702
201901.0612:3011.0620:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1142 800
201901.0612:3006.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgIvan Krylov624 200
201906.0616:0011.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov618 700
201912.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov521 100
201917.0612:3029.0620:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov1354 800
201917.0612:3024.0610:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgIvan Krylov834 700
201924.0616:0029.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Petrozavodsk - Kizhi - Myshkin - MoscowIvan Krylov620 100
201930.0612:3012.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1365 300
201913.0712:3025.0722:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Cheboksary - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bolgar - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov1360 400
201913.0712:3018.0714:00Moscow - Myshkin - Koprino - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov628 600
201918.0717:0025.0722:00Kazan - Elabuga - Bolgar - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowIvan Krylov831 900
201926.0710:0010.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1679 300
201926.0710:0031.0710:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Saint PetersburgIvan Krylov630 600
201931.0716:0010.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowIvan Krylov1148 700
201911.0812:3024.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov1466 912
201911.0812:3016.0815:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kozmodemyansk - Sviyazhsk - KazanIvan Krylov629 184
201916.0817:0024.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - MoscowIvan Krylov933 120
201925.0812:3031.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov724 742
201901.0910:0019.0922:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Myshkin - MoscowIvan Krylov1978 500
201901.0910:0010.0910:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Усовка - Volgograd - AstrakhanIvan Krylov1042 200
201910.0916:0019.0922:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Myshkin - MoscowIvan Krylov1036 400
201917.0516:0026.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1035 900
201917.0516:0025.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin932 300
201917.0516:0024.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin828 800
201917.0516:0023.0510:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin725 200
201926.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin1035 900
201927.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin932 300
201928.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin828 800
201929.0516:0004.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin725 200
201908.0616:0017.0610:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1041 400
201917.0616:0026.0615:00Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - MoscowLeonid Krasin1041 400
201930.0614:3009.0710:00Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogi - Saint PetersburgLeonid Krasin1046 000
201930.0412:3003.0520:00Moscow (NRT) - Tver - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 079
201904.0512:3008.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov520 930
201909.0512:3012.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Tver - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov420 286
201913.0512:3023.0520:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1149 344
201913.0512:3016.0515:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 952
201913.0512:3017.0518:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanMikhail Bulgakov522 464
201916.0517:0020.0508:00Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov513 536
201917.0519:0023.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov726 976
201920.0508:3023.0520:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov417 952
201927.0512:3009.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1462 415
201927.0512:3030.0515:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov417 860
201927.0512:3004.0614:30Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - KazanMikhail Bulgakov940 090
201930.0517:0006.0608:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Sviyazhsk - Tolyatti - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov826 790
201904.0617:0009.0620:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov622 325
201906.0608:3009.0620:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - MoscowMikhail Bulgakov417 860
201910.0612:3023.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1475 300
201910.0612:3018.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Old Ladoga - Sortavala - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov945 700
201918.0616:0023.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov629 600
201924.0612:3009.0720:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - Kazan - Cheboksary - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1692 000
201924.0612:3004.0717:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Bolgar - KazanMikhail Bulgakov1163 300
201904.0718:0009.0720:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov628 800
201910.0712:3025.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1692 000
201910.0712:3016.0710:00Moscow - Myshkin - Goritsy - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov740 300
201916.0716:0025.0720:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Povenets - Kuzino - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1051 800
201929.0712:3009.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1269 000
201929.0712:3004.0810:00Moscow - Uglich - Kuzino - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgMikhail Bulgakov737 400
201904.0816:0009.0820:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - MoscowMikhail Bulgakov631 700
201910.0812:3029.0820:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Koprino - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov20110 400
201910.0812:3019.0810:00Moscow - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Усовка - Volgograd - AstrakhanMikhail Bulgakov1055 200
201919.0816:3029.0820:00Astrakhan - Никольское - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1155 200
201930.0810:0001.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 420
201902.0914:3012.0920:00Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov1150 600
201902.0914:3006.0915:30Moscow - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanMikhail Bulgakov523 000
201906.0917:0012.0920:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - MoscowMikhail Bulgakov727 600
201913.0912:3015.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov313 110
201916.0910:0022.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Kineshma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov727 104
201923.0912:3026.0920:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov415 488
201927.0912:3029.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov312 936
201917.0510:0019.0520:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin39 690
201920.0512:3026.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Tutaev - Yaroslavl - Ples - Kineshma - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin725 080
201927.0512:3007.0620:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1244 100
201927.0512:3002.0610:00Moscow - Myshkin - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint PetersburgNikolay Karamzin726 600
201902.0616:0007.0620:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Uglich - MoscowNikolay Karamzin617 600
201908.0612:3012.0620:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin519 600
201913.0612:3016.0620:00Moscow (NRT) - Dubna - Kalyazin - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin413 973
201917.0612:3030.0620:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin1455 480
201917.0612:3025.0610:00Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Elabuga - Bolgar - Tolyatti - KazanNikolay Karamzin936 670
201925.0613:0030.0620:00Kazan - Sviyazhsk - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - MoscowNikolay Karamzin618 810
201901.0712:3005.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Tutaev - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin521 400
201906.0712:3019.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Cherepovets - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1458 800
201906.0712:3013.0710:00Moscow - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Old Ladoga - Valaam - Konevetz - Saint PetersburgNikolay Karamzin834 900
201913.0716:0019.0720:00Saint Petersburg - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - MoscowNikolay Karamzin724 000
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 159.

Pages