River cruises (future) | Интернет-магазин круизов компании Мостурфлот

River cruises (future)

SeasonDepartureArrivalRouteShipsort descendingDaysPrice from
202227.0610:0010.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Kirishi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin14140 000
202227.0610:0004.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Kirishi - Veliky Novgorod - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin884 000
202204.0716:0010.0718:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Valaam - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin763 000
202211.0717:3016.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin660 000
202217.0710:0030.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bulgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin14148 400
202217.0710:0024.0709:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bulgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - KazanAlexander Grin888 800
202224.0715:0030.0718:00Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin763 600
202231.0714:3012.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin13130 000
202231.0714:3006.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - KazanAlexander Grin773 500
202206.0822:0012.0818:00Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202213.0814:3026.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Svirstroy - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin14140 000
202213.0814:3019.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin773 500
202220.0820:0026.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Svirstroy - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin773 500
202227.0812:3031.0815:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin550 000
202201.0917:3011.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202201.0917:3005.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanAlexander Grin552 500
202205.0922:0011.0922:00Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202212.0914:3022.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202212.0914:3017.0908:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Alexander Grin663 000
202217.0919:0022.0922:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin652 500
202223.0914:3025.0918:00Moscow (NRT) - Tver - Хвойный бор - Moscow (NRT)Alexander Grin331 500
202226.0914:3006.1018:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202226.0914:3030.0915:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanAlexander Grin552 500
202230.0922:0006.1018:00Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202207.1017:3009.1022:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin331 500
202210.1014:3016.1018:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Rybinsk - Tutaev - Ples - Kostroma - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin770 000
202226.0612:3003.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Andrei Rublev839 400
202226.0612:3029.0615:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodAndrei Rublev419 700
202229.0620:0003.0718:00Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Andrei Rublev520 700
202204.0716:0015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1261 300
202204.0716:0008.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanAndrei Rublev526 700
202208.0719:0015.0720:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev835 800
202216.0712:3021.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev629 600
202222.0710:0030.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev944 300
202222.0710:0025.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny NovgorodAndrei Rublev420 700
202225.0719:0030.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev624 700
202231.0712:3012.0820:00Moscow (NRT) - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Ulianovsk - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1362 800
202231.0712:3007.0814:00Moscow (NRT) - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Ulianovsk - Samara - KazanAndrei Rublev840 500
202207.0819:0012.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev624 200
202213.0812:3018.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev629 000
202219.0812:3027.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev938 100
202219.0812:3022.0815:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny NovgorodAndrei Rublev417 900
202222.0818:0027.0818:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev621 200
202228.0810:0031.0813:00Moscow (NRT) - Uglich - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev415 700
202201.0914:3008.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev831 300
202201.0914:3004.0919:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodAndrei Rublev416 600
202204.0920:0008.0918:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev515 700
202209.0916:0011.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev313 200
202212.0912:3017.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev623 500
202202.0712:3014.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1368 100
202215.0712:3028.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1468 100
202215.0712:3021.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Mandrogi - Konevetz - Valaam - Sortavala - Honkasalo island - Karnetsaari island - Oryatsaari island - о.Тулолансаари - Karpansaari island - Myakisalo island - Pellotsari - Kello island - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov736 900
202221.0716:0028.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov833 800
202229.0712:3010.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1362 700
202229.0712:3002.0815:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - KazanIvan Krylov525 900
202202.0819:0010.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov938 300
202211.0812:3021.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1151 600
202211.0812:3016.0808:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov631 500
202216.0815:0021.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov623 700
202222.0810:0030.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov933 600
202222.0810:0025.0815:30Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov416 400
202225.0818:0030.0820:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov618 400
202231.0812:3018.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1977 300
202231.0812:3009.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanIvan Krylov1044 500
202231.0812:3003.0915:30Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov416 600
202203.0917:0015.0908:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny NovgorodIvan Krylov1350 600
202209.0915:0018.0918:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1036 300
202215.0908:3018.0918:00Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov416 600
202219.0910:0030.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1242 200
202219.0910:0024.0910:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier)Ivan Krylov623 330
202224.0916:3030.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov721 170
202201.1012:3009.1020:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov931 000
202201.1012:3004.1015:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodIvan Krylov415 300
202204.1018:0009.1020:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov616 900
202225.0612:3001.0722:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Kineshma - Ples - Tutaev - Rybinsk - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin718 020
202202.0710:0014.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1335 060
202202.0710:0006.0713:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanLeonid Krasin514 130
202206.0721:3014.0718:00Kazan - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin922 150
202215.0717:3017.0723:30Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 850
202218.0717:3023.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin616 100
202224.0710:0012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin2094 540
202224.0710:0001.0814:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanLeonid Krasin944 460
202224.0710:0027.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodLeonid Krasin413 640
202227.0715:3009.0808:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny NovgorodLeonid Krasin1471 210
202202.0820:0012.0822:00Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1152 580
202209.0808:0012.0822:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin414 450
202213.0814:3018.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin615 680
202219.0817:3021.0818:00Moscow (NRT) - Tver - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 850
202222.0819:3031.0823:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1025 520
202222.0819:3026.0815:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - KazanLeonid Krasin514 020
202226.0819:0031.0823:30Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin612 200
202201.0919:3013.0922:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Goritsy - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1331 960
202201.0919:3007.0908:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Goritsy - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin717 780
202208.0919:0013.0922:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin615 480
202217.0916:0022.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin615 100
202223.0917:3025.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin38 850
202226.0612:3030.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov531 800
202201.0712:3017.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Bulgar - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov17111 900
202201.0712:3004.0715:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny NovgorodMikhail Bulgakov426 400
202201.0712:3009.0709:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Bulgar - Elabuga - Tchaikovsky - PermMikhail Bulgakov959 300
Weekend cruises marked in yellow
Displayed: 100. Total: 232.

Pages