Gorodets | Интернет-магазин круизов компании Мостурфлот

Gorodets

 
Gorodets
Gorodets — one of the oldest Russian settlements on the Middle Volga. Some legends claim that it was founded in 1152 by Prince Yuri Dolgorukiy, other say in 1172. Gorodets is a town and administrative center in Nizhny Novgorod Oblast, located on the left bank of the Volga river, 53 km to the north of Nizhny Novgorod and 14 km to the east of the railway station Zavolzhye (final stop to Nihzny Novgorod Hydroelectric station).
 
Sightseeing programs
 

Images
Cruises with visiting this port
SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202219.0612:3030.0620:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria12101 700
202220.0614:3003.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Tver - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1465 000
202223.0619:3030.0620:00Kazan - Bulgar - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria859 400
202224.0617:0003.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Tver - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1041 400
202226.0612:3003.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Andrei Rublev839 400
202229.0620:0003.0718:00Nizhny Novgorod - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Хвойный бор - Moscow (NRT)Andrei Rublev520 700
202201.0712:3017.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Bulgar - Elabuga - Tchaikovsky - Perm - Sarapul - Chistopol - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov17111 900
202202.0710:0006.0713:30Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanLeonid Krasin514 130
202202.0710:0014.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1335 060
202204.0716:0015.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1261 300
202208.0719:0015.0720:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev835 800
202209.0716:0017.0720:00Perm - Sarapul - Chistopol - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov954 100
202214.0709:0017.0720:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov426 400
202217.0710:0030.0718:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Mount Lobach - Mount Sokolenok - Syukeyevsky mountains - Bulgar - Centkowska cliffs - Tanaevsky forest - Elabuga - Sokol mountains - Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin14148 400
202217.0719:3021.0713:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Makaryevo - KazanRUSSIA539 400
202217.0719:3029.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Makaryevo - Kazan - Сенгилеевские горы - Усинский курган - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA1397 500
202221.0721:3029.0720:00Kazan - Сенгилеевские горы - Усинский курган - Molodetsky Kurgan - Yablonovyy Ovrag - Tolyatti - Винновка - Samara - Andonovska mountains - Zolnie mountains - Tetyushi mountains - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)RUSSIA960 000
202222.0710:0030.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev944 300
202223.0712:3031.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin939 000
202224.0710:0027.0715:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny NovgorodLeonid Krasin413 640
202224.0710:0001.0814:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - AstrakhanLeonid Krasin944 460
202224.0710:0012.0822:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin2094 540
202224.0712:3005.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Bulgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria13103 400
202224.0715:0030.0718:00Kazan - Sviyazhsk - Yurino Castle - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Tver - Moscow (NRT)Alexander Grin763 600
202225.0719:0030.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev624 700
202226.0717:0031.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin621 300
202229.0712:3010.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1362 700
202231.0712:3012.0820:00Moscow (NRT) - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Ulianovsk - Samara - Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev1362 800
202231.0714:3012.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Nizhny Novgorod - Pavlovo - Murom - Makaryevo - Sviyazhsk - Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin13130 000
202231.0719:0005.0820:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Princess Victoria639 800
202202.0819:0010.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov938 300
202202.0820:0012.0822:00Astrakhan - Nikolskoye - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1152 580
202206.0812:3025.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov20131 700
202206.0822:0012.0818:00Kazan - Bulgar - Tetyushi - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202207.0819:0012.0820:00Kazan - Makaryevo - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Andrei Rublev624 200
202209.0808:0012.0822:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Leonid Krasin414 450
202215.0814:3026.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1280 800
202215.0817:0025.0818:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1165 900
202219.0812:3027.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev938 100
202219.0819:0026.0820:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin847 200
202220.0814:3024.0816:30Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - KazanRUSSIA539 400
202220.0814:3031.0818:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Хвойный бор - Moscow (NRT)RUSSIA1290 000
202222.0808:3025.0818:00Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov419 800
202222.0810:0030.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov933 600
202222.0812:3026.0815:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - KazanNikolay Karamzin520 500
202222.0812:3002.0920:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Gorodets - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1241 400
202222.0818:0027.0818:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev621 200
202222.0819:3031.0823:30Moscow (NRT) - Kalyazin - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin1025 520
202224.0822:3031.0818:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Yaroslavl - Tutaev - Uglich - Kalyazin - Хвойный бор - Moscow (NRT)RUSSIA852 500
202225.0818:0030.0820:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov618 400
202226.0819:0031.0823:30Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Leonid Krasin612 200
202226.0819:0002.0920:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin823 800
202231.0812:3018.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1977 300
202201.0914:3008.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev831 300
202201.0917:3011.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202204.0920:0008.0918:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Tutaev - Myshkin - Kalyazin - Moscow (NRT)Andrei Rublev515 700
202205.0914:3017.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1369 400
202205.0922:0011.0922:00Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202209.0915:0018.0918:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1036 300
202209.0919:0017.0920:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov942 700
202210.0912:3018.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin929 100
202213.0910:0024.0922:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin1267 400
202213.0917:0018.0920:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin615 800
202215.0908:3018.0918:00Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov416 600
202217.0919:3024.0922:00Kazan - Elabuga - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Sergey Esenin839 300
202219.0914:3001.1020:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Elabuga - Bulgar - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1341 200
202226.0914:3006.1018:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202226.0916:0001.1020:00Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin615 500
202230.0922:0006.1018:00Kazan - Bulgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Alexander Grin760 000
202201.1012:3009.1020:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov931 000
202203.1014:3013.1020:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1155 500
202204.1018:0009.1020:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov616 900
202207.1019:0013.1020:00Kazan - Bulgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov730 300
Displayed: 73. Total: 73.