Chkalovsk

 
Chkalovsk

Cruises with visiting this port
SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202209.0514:3019.0520:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria1174 250
202212.0512:3025.0520:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Сызрань - Ulianovsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1444 910
202213.0519:0019.0520:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Princess Victoria740 500
202216.0518:0025.0520:00Kazan - Tolyatti - Samara - Сызрань - Ulianovsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1028 620
202230.0512:3009.0618:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1158 770
202203.0618:0009.0618:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov732 040
202211.0612:3019.0618:00Moscow (NRT) - Myshkin - Yaroslavl - Gorodets - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Dubna - Moscow (NRT)Ilya Repin950 490
202214.0619:0019.0618:00Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Koprino - Uglich - Dubna - Moscow (NRT)Ilya Repin628 050
202220.0614:3003.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Tver - Хвойный бор - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1454 270
202224.0617:0003.0720:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Tver - Хвойный бор - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1034 560
202202.0712:3010.0718:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Хвойный бор - Moscow (NRT)Vasily Surikov950 490
202205.0719:0010.0718:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Хвойный бор - Moscow (NRT)Vasily Surikov629 495
202211.0712:3021.0720:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Vasily Surikov1161 710
202215.0719:0021.0720:00Kazan - Elabuga - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Vasily Surikov733 660
202222.0710:0030.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev937 260
202225.0719:0030.0720:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev620 700
202229.0712:3010.0820:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov1354 990
202202.0819:0010.0820:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Moscow (NRT)Ivan Krylov933 570
202206.0814:3014.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Ilya Repin950 490
202209.0818:0014.0822:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Ilya Repin628 050
202219.0812:3027.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev931 680
202222.0818:0027.0818:00Nizhny Novgorod - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Ples - Kostroma - Myshkin - Moscow (NRT)Andrei Rublev617 640
202205.0912:3017.0920:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1359 040
202209.0920:0017.0920:00Kazan - Tolyatti - Samara - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Chkalovsk - Yaroslavl - Koprino - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov936 360
202203.1014:3013.1020:00Moscow (NRT) - Kalyazin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov1146 980
202207.1019:0013.1020:00Kazan - Bolgar - Cheboksary - Chkalovsk - Yaroslavl - Myshkin - Uglich - Moscow (NRT)Mikhail Bulgakov725 650
Displayed: 26. Total: 26.