Sailing to our next destination | Интернет-магазин круизов компании Мостурфлот

Sailing to our next destination

 
Sailing to our next destination

Cruises with visiting this port
SeasonDeparturesort descendingArrivalRouteShipDaysPrice from
202202.0712:3014.0720:00Moscow (NRT) - Myshkin - Kuzino - Petrozavodsk - Шлюз №5 - Sosnovetz (Solovetsky Islands) - Kizhi - Vytegra - Cherepovets - Uglich - Kalyazin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1368 100
202210.0712:3017.0710:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier)Princess Victoria866 600
202210.0712:3022.0720:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin1357 700
202210.0712:3023.0722:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria14111 300
202217.0714:0023.0722:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria750 000
202217.0715:0022.0720:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Nikolay Karamzin621 800
202201.0816:0007.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier)Sergey Esenin748 600
202201.0816:0014.0818:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Sailing to our next destination - Valaam - Old Ladoga - Saint Petersburg (Salt Pier) - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Koprino - Myshkin - Moscow (NRT)Sergey Esenin1492 400
202206.0810:0019.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria14105 000
202211.0812:3021.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1151 600
202213.0814:3026.0820:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Sortavala - Saint Petersburg (Salt Pier) - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Svirstroy - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin14140 000
202213.0819:0019.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria755 200
202216.0815:0021.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - о.Ореховый - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov623 700
202220.0812:3031.0822:00Moscow (NRT) - Uglich - Goritsy - Vytegra - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria1290 000
202220.0820:0026.0820:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Lodeynoye Pole (lit. the Field of Boats) - Svirstroy - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin773 500
202226.0819:0031.0822:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Princess Victoria647 300
202231.0812:3018.0918:00Moscow (NRT) - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1977 300
202201.0919:3007.0908:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Goritsy - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier)Leonid Krasin717 780
202201.0919:3013.0922:00Moscow (NRT) - Tver - Uglich - Goritsy - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin1331 960
202203.0917:0015.0908:00Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Usovka - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny NovgorodIvan Krylov1350 600
202208.0919:0013.0922:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Leonid Krasin615 480
202209.0915:0018.0918:00Astrakhan - Volgograd - Saratov - Sailing to our next destination - Ulianovsk - Cheboksary - Kozmodemyansk - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1036 300
202212.0914:3022.0922:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Goritsy - Mandrogi - Valaam - Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin11110 000
202217.0919:0022.0922:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Sailing to our next destination - Myshkin - Moscow (NRT)Alexander Grin652 500
202219.0910:0030.0920:00Moscow (NRT) - Uglich - Kuzino - Mandrogi - Valaam - Konevetz - Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov1242 200
202224.0916:3030.0920:00Saint Petersburg (Salt Pier) - Old Ladoga - Mandrogi - Kizhi - Petrozavodsk - Myshkin - Moscow (NRT)Ivan Krylov721 170
Displayed: 26. Total: 26.